12 March 2018

ప్రకంపన

చీకటి పడింది; ఎవరో నింపాదిగా అన్యమనస్కంగా ఒక నెత్తుటి బొట్టుని పెద్దదిగా చేస్తోన్నట్టు రాత్రి;"you see, it's happening again. Again and again. How to take it? I'm dying. I'm dying of this neglect; Of this game, of this cruel game; of this cruel game called love; of this ... can't you see?" she said -

అపార్ట్మెంట్ బయట, దూరంగా ఎక్కడో పగిలిన నేల. ఎండిపోయిన ఆకుల వంటి కాంతి; నారలు నారలుగా రాత్రి అల్లుకుని మెడ చుట్టూ చుట్టుకుని బిగుసుకుంటున్నట్టు, కంఠంలో ఒక బ్లేడైనట్టు, సన్నటి వణుకై, ఒక ప్రతిధ్వనై, ఎవరికీ ఎవరూ లేని, మిగలని ఒక ప్రకంపనై,  వలయాలై విలపించే నెత్తురోడే వేణువై, ఒక విగత శరీరమై, పగిలే ఆశ్రువై - 
***
"I'm dying, don't you see?", she murmured again,(perhaps to herself or to no one )closing the windows of the room: సొమ్మిసిల్లిన శిశువుతో ఎవరో అంత ఎండలోనూ చేతులు చాపి, జీవితం కోసమో లేక మరి వృక్షఛాయవంటి ఒక హృదయం కోసమో ఒక కూడలి వద్ద అలా నిలబడి వేచి చూస్తున్నట్లు! 

10 March 2018

shit

"నో మోర్ అఫ్ దిస్ షిట్" అతను
అనుకున్నాడు,
ఎన్నోసారో అసలే తెలియదు

వెనుకగా వరసగా భవనాలు; మరి
అక్కడే ఒక
సరస్సు, ఊగిసలాడే అలలతో,

లోకమంతా ఇంతేనా? ప్రొక్లైనర్లతో
ఇంకా లోపలికి
త్రవ్వుతో, ఏమీ మిగలనంతగా

కొల్లగొట్టుకుని పోతో? ఛాతిలో ఒక
హృదయం అంత
కంత; వండ్రంగి పిట్ట ఒకటి

పొడిచి పొడిచి చేసినట్టు; వలలో
చిక్కినదేదో మరి
శ్వాసకై తపిస్తోన్నట్టు: ఛత్ ...
***
"నో మరి అఫ్ దిస్ షిట్" అతనే
అనుకున్నాడు,
అక్కడనుంచి ఇంకా వెళ్లలేక,

ఎప్పటికో ఒక మెసేజ్, వాట్సాప్లో
"Hi. ఉన్నావా?
where are my red roses?"

be

నీ అరచేతుల నిండా వెల్లుల్లి వాసన
నా ముఖాన్ని ఇక
ఆ చేతులతో నిమిరినప్పుడు,

వొలిచిన రెమ్మలేమో ఇకా ఉదయపు
పల్చటి ఎండలో
నేలపై మెరుస్తో:మరి పొట్టేమో,

రాలిన ఆకుల వలే గాలికి ఊయల
ఊగుతో;  చూడు,
ఋతువు మారుతోంది. మరొక

వేసవి కొమ్మల్లోంచీ, కుళాయిపై ఆగి
అరిచే కాకీలోంచీ,
కొత్త కుండలోంచీ, చల్లని

నీళ్ళై, నీ చేతులలోంచి జీవధాతువై
మరో వేసవికై, ఇట్లా
వొలిచిన వెల్లుల్లి రెమ్మలై,

నీ అరచేతుల్లో ఒదిగే నేనూ, ఇంకా
కూర్చుని నిన్నే
గమనించే పిల్లల ముఖాలై!
***
నీ అరచేతుల నిండా ఒక సువాసన
జీవన శ్వాసై మరి
పరిపక్వమైన ఒక మెలకువైతే,

నీతో ఉండటం ఎంత బావుంది! 

09 March 2018

writing

మణికట్టు దాకా తెగిన చేతులు. ఇక,
నీ ముఖాన్ని
పొదివి పుచ్చుకోవడం ఎలా?

ఓ నెత్తుటి ధార. శ్వాస అందక భాష,
తెలుపు కాగితాల
దిగంతాల చీకటి: ఇక్కడ(డే),

నీ ముందు, మోకాళ్లపై వొరిగిపోయి
నిను అర్దిస్తో
తలను వొంచి నీకు లొంగిపోతో!
***
మణికట్టు దాకా తెగిన చేతులు, అవి
దారికిరువైపులా
రాలిన రక్త వర్ణపు పూలు: అవే,

చెల్లాచెదురై తడిచి చితికి, చివరికి
అతనై, 'వొద్దు'
అని, గాలికి చేతులు మోడ్చి! 

decompose

"దడదడమని బాదినట్టు, లోపల 
ఒకటే శబ్ధం,
పట్టేసినట్టు కూడా. ఏం

చేయను నేను?" She asked him
***
లేచి వెళ్లి,ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళూ
మాత్రా తెచ్చి
ముందు ఉంచాడు అతను,

"please sleep, it's 12:00" అంటో!
***
బయట,మరి రాలిన వేప ఆకులు 
రాత్రిలోకి కుంగి, 
ఇంకా కొంచెంగా శిధిలమవుతో!


dumb

కనుల కింద తెగని రాత్రుళ్ళు, మరి 
దారాల్లాంటి చీకట్లు
అల్లుకుని ఒక తాడై మెడకి 

చుట్టుకున్నట్టు: నువ్వో ప్రతిధ్వనివి 
అయినట్టూ, ఇక 
ఆ కంపన మొదలయినది

ఎక్కడో తెలియక,మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి  
నిన్నే చుట్టుకుని, 
'వదలకు' అని అర్ధించినట్టూ, 

జీవితం ఒక బిక్షపాత్ర అయ్యి, నేనో 
మూగ యాచకుడనై 
అట్లా నీ ముందు నిలబడినట్లు! 
 ...
***
true; your face is a paradise of peace
but how come, 
you are so fucking ugly inside?

అస్వస్థత

తేనెలాంటి చీకటి; మెరుస్తో
ఒక చుక్క,
మిణుగురై పావురం పిల్లై

దాహమై నేలై గాలై పగిలిన
పెదిమల
నేనై, ఒక్క నేనే అయితే
***
తేనెలాంటి చీకటి, చేదుగా
విషంగా, మరి 
చాచిన ఒక అరచేయిలా,

ఖాళీగా మరో అరచేయి లేక
విగతగా; you know,
you're a freaky fucking lie!  

08 March 2018

barista/bastard

వొక్కదానివే కూర్చున్నావు నువ్వు
అంతసేపూ,
baristaకదా కాఫీ షాపు పేరు?

మారుతోన్న సూర్యకాంతి. వృక్షాలు
వడపోస్తోన్న
గాలి. లోపలికి వినిపించని

వాహనాల రద్దీ,ఆ హోరు శబ్దాలూ
నీ శరీరంలో
ఇక మ్రోగుతో, ప్రతిధ్వనిస్తో!
***
వొక్కదానివే కూర్చున్నావు నువ్వు
అంతసేపూ!
ఈలోగా మరి చీకటి పడింది,

వెళ్ళే వేళ అయ్యింది: వొంటరిగా
లేచి నువ్వు,
విసుగ్గా అలా కదిలినప్పుడు

bastardకదా నా పేరు అపుడు? 

ఏదో

కనులు తెరచిన వెంటనే, ఎదురుగా
నీ కళ్ళు,
వాన కురిసే సాయంత్రాలై,

ఏం జరిగింది? అడుగుతాను చిన్నగా
ఇక, ఏదో
అలజడిని నింపుకుని ఊగే

ఆ చెట్లనీ గూళ్ళనీ మెడలు మాత్రమే
బయట పెట్టి
చూసే రెండు నల్లని పిట్టల్నీ!

వాటిదంతా కూడా చెట్ల భాష. రెక్కల
భాష: గాలి భాష,
ఊగే నీడల తెల్లని రాత్రి భాష,

ఒడ్డు నుండి ఒడ్డుకు అలలుగా కదిలే
సరస్సుల భాష,
ఆ నీటి శబ్దాల రహస్య భాష!
***
కనులు తెరచిన వెంటనే, ఎదురుగా
నీ కళ్ళు,
వాన కురిసే నల్లని రాత్రులై

ఏమీ చెప్పక, అసలేమీ అనక!